- فرم درخواست استاد راهنما (RT15)

- فرم درخواست موضوع پایان نامه (پیوست RT5)

- فرم دفاع پروپوزال پایان نامه (پیوست RT12)

- فرم دفاع از پروپوزال (RT5)

- فرم دفاع از پایان نامه (RT6)

- فرم ارزیابی پایان نامه مقطع دکترا

- فرم تسویه حساب مقطع دکترا 

-  آیین نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی (PhD)

 

 

-

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست